Суббота, 24.08.2019, 02:13
Вітаю Вас, Гость
Мова навчання і виховання у закладі - українська. Навчально-виховний процес у закладі дошкільної освіти здійснюється за Державною базовою програмою та іншими програмами розвитку дітей, затвердженими МОН України, зокрема програма "Українське дошкілля".
 

 

 

 

 
  
 
 
 

У зв’язку з прийняттям Закону України від 06.07.2010 № 2442-VI «Про внесення змін до законодавчих актів з питань загальної середньої та дошкільної освіти щодо організації навчально-виховного процесу», розробленням Державної цільової програми розвитку дошкільної освіти на період до 2017 року, постала проблема надання обов’язкової дошкільної освіти всім дітям, які досягли 5-річного віку.

Програма розвитку дітей старшого дошкільного віку « Впевнений старт»  повністю впроваджена в старших дошкільних групах « Дзвіночка».

Програма розвитку дітей старшого дошкільного віку «Впевнений старт» відображає запити практиків та, з урахуванням кращих на даний період теоретичних і методичних рекомендацій, пропонує орієнтири змістового наповнення освітньої роботи з дітьми, націлює педагогів і батьків на особистісний розвиток дітей за основними напрямами та робить окремий акцент на ігровій діяльності – провідному виді діяльності для всього дошкільного дитинства, незамінному засобі розвитку дітей.