Вторник, 11.12.2018, 23:38
Вітаю Вас, Гость
Головна » 2017 » Июнь » 8 » Звіт керівника за 2016-2017 навчальний рік
10:00
Звіт керівника за 2016-2017 навчальний рік

З в і т

завідувача дошкільного навчального закладу №8 «Дзвіночок» Ужгородської міської ради в Закарпатській області Зінич Зінаїди Петрівни про свою діяльність на посаді протягом 2016 – 2017 навчального року.

м. Ужгород 2.06.2017

Завершується 2016– 2017 навчальний рік і тому ми зібралися сьогодні, щоб зробити певні підсумки роботи колективу закладу, оцінити діяльність завідувача на посаді протягом цього навчального року.

На цих загальних зборах, які проводяться з метою заслуховування звіту завідувача закладу вже дев'ятий рік, ми керуємося діючим Положенням про порядок звітування керівника перед педагогічним колективом та громадськістю щодо своєї діяльності на посаді протягом навчального року.

Як завідувач закладу, у своїй діяльності протягом звітного періоду, я керувалася Статутом закладу, Правилами внутрішнього трудового розпорядку, посадовими обов’язками завідувача, законодавством України, іншими нормативними актами, що регламентують роботу ДНЗ та керівника загальноосвітнього навчального закладу.

1. Загальна інформація про ДНЗ №8 «Двіночок».

ДНЗ №8 «Дзвіночок» розташований за адресою : м. Ужгород , вул. Грушевського, 29А .У приміщенні побудованому за типовим проектом загальною площею 1706,3 м2. Заклад розрахований на 12 груп .На даний час функціонує 11 груп , 1 приміщення використовується для спортивної зали .

Адміністрація закладу

Керівник ДНЗ №8 Дзвіночок – Зінич Зінаїда Петрівна , освіта вища педагогічна , фах за дипломом філолог – викладач української мови та літератури . Педагогічний стаж роботи 46 років . На посаді завідуючої - 26 років .

Вихователь методист _ Жека Людмила Іржіївна , освіта вища фахова , за дипломом : вихователь – методист , педагогічний стаж роботи – 30 років , на посаді вихователя – методиста – 9 років .

Мережа закладу :

2016-2017 н.р. функціонувало 11 груп :

1.Ясельна – 31 дітей ;

2.Молодша №1 - 29 дітей;

3.Молодша №2 - 29 дітей ;

4. Середня №1 - 28дітей ;

5.Середня №2 - 27 дітей;

6.Середня №3 - 29дітей;

7. Старша №1 30 дітей ;

8. Старша №2 - 28 дітей

9.Старша №3 - 29 дітей ;

10.Старша №4 - 28 дітей;

11.Угороська - 33 дітей .

Всього 321 динина .

ІІ. Кадрове забезпечення . Кількість педагогічних працівників .

У дошкільному навчальному закладі №8 «Дзвіночок» працюють 68 працівників.

Навчально-виховний процес забезпечують 28 педагогічних працівників.

Освітньо-кваліфікаційний рівень педагогічних працівників ДНЗ № 8 «Дзвіночок»

-за освітнім рівнем:

з вищою педагогічною освітою – 20, що становить 71,4%,

з вищою фаховою освітою -9 (25%),

з середньою спеціальною освітою – 8 (28,6%);

здобувають вищу дошкільну освіту 3 педагоги.

-за кваліфікаційним рівнем :

«спеціаліст вищої категорії»-6 -21,4%,

«спеціаліст першої категорії»-7-25,0%;

«спеціаліст другої категорії»-1-3,6%;

«спеціаліст »-6-21,4%;

відповідає займаній посаді -8 -28,6%;

педагогічне звання «вихователь-методист»-2 -7,1%;

«старший вихователь»-1-3,6%.

Дошкільний заклад укомплектований педагогічними кадрами та обслуговуючим персоналом згідно зі штатним розписом.

Педагогічні кадри закріплюються за віковими групами наказом по ДНЗ №8 «Дзвіночок» на початку навчального року.

Адміністрація закладу диференційовано підходить до вихователя-початківця і до педагога-майстра, створюючи усі умови для розкриття їхнього творчого потенціалу, бо творчу дитину може виховувати лише творчий педагог.

Кожен педагог ДНЗ зорієнтований на удосконалення навчально-виховного процесу, реалізації принципів демократизму, відкритості та колегіальності, доброзичливості, переорієнтації з процесу навчання на розвиток особистості.

Педагоги постійно підвищують свій кваліфікаційний рівень та педагогічну майстерність шляхом проходження курсів підвищення кваліфікації, самоосвіти, участі в роботі методичних об’єднань і під час підготовки до атестації.

Предметом особливої уваги й турботи адміністрації ДНЗ №8 «Дзвіночок» є становлення молодого вихователя. Призначені досвідчені наставники, які допомагають йому оволодіти професійними навичками, залучають до життя педагогічного колективу, орієнтують на використання сучасних методів і прийомів роботи з дітьми, на постійне поповнення своїх знань. Молоді вихователі Павлич О.О., Вучкан М.М., здобувають другу вищу освіту за фахом «вчитель початкових класів, вихователь в дошкільних закладах у Рівненському міжнародно-гуманітарному університеті ім. С.Дем’янчука, Атестація педагогічних працівників проводиться відповідно до Закону України «Про освіту» (ст. 34), Типового положення про атестацію педагогічних працівників, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України №930 від 06.10.2010 року. До роботи в атестаційній комісії залучаються найбільш компетентні та висококваліфіковані педагоги закладу.

Проходження педагогічними працівниками атестації

Навчальний рік

Усього педагогів

Кількість педагогів, які пройшли атестацію

Кількість педагогів, які пройшли атестацію, %

2010-2011

26

7

26%

2011-2012

26

4

15%

2012-2013

28

8

29%

2013-2014

28

3

11%

2014-2015

28

4

14%

2016-2017

28

3

11%

Усього

29

93%

Методична робота у ДНЗ №8 «Дзвіночок»

Осередком здійснення навчально-виховного процесу та роботи з педагогічними кадрами в дошкільному закладі є методичний кабінет, програмно-методичне забезпечення якого відповідає сучасним вимогам та нормам.

Методичну роботу в ДНЗ№8 «Дзвіночок» організовує вихователь-методист Жека Людмила Іржіївна:

Дата народження – 16.08.1962рік;

Освіта – повна вища, Рівненський державний педагогічний інститут, 1985р., педагогіка і психологія дошкільна, викладач дошкільної педагогіки і психології, методист по дошкільному вихованню;

Педагогічний стаж -30 років, у ДНЗ №8 «Дзвіночок» працює з жовтня 2012р.

Рік попередньої атестації – 2014 р., відповідає займаній посаді, відповідає раніше присвоєним кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії» та педагогічному званню «старший вихователь»;

Курсова перепідготовка - курси завідувачів та методистів дошкільних навчальних закладів при Закарпатському інституті післядипломної педагогічної освіти, свідоцтво про підвищення кваліфікації ЗІСПК №007818 від 23 листопада 2013 року.

Методична робота в дошкільному закладі відповідає структурі методичної роботи й вимогам МОН України щодо організації методичної роботи з педагогічними кадрами, здійснюється відповідно до Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту», листів МОНУ від 25.07.2014 № _ 1/9-376 та 13.08.2014 № 1/9-412, наказу управління освіти Ужгородської міської ради № 198 від 08.09.2015 та наказу по ДНЗ №8 «Дзвіночок» №69 від 15.09.2015 року.

Уся методична робота в навчальному закладі спрямована на реалізацію такого проблемного питання:

Створення оптимальних умов для особистісного розвитку дитини та формування її життєвої компетентності.

Осередком здійснення навчально-виховного процесу та роботи з педагогічними кадрами в дошкільному закладі є методичний кабінет, програмно-методичне забезпечення якого відповідає сучасним вимогам та нормам. Методичну роботу в ДНЗ№8 «Дзвіночок» організовує вихователь-методист Жека Людмила Іржіївна.

У 2016-2017 навчальному році методична робота в ДНЗ №8 «Дзвіночок» здійснювалась відповідно до Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту», листів МОНУ від 25.07.2016 № _ 1/9-396, від 25.07.2016 №2.1/10-1828 та 02.09.2016 № 1/9-454, від 02.09.2016 №1/9-456, наказу управління освіти Ужгородської міської ради від 05.09.2016 №174 «Про організацію, зміст та завдання методичної роботи з керівними та педагогічними кадрами в 2016/2017 н.р.»

Діяльність методичного кабінету будувалася на принципах доступності, гуманізму, демократизму, системного підходу до науково-методичного забезпечення навчально-виховного процесу, рівності умов для кожного педагогічного працівника щодо повної реалізації його духовного, інтелектуального потенціалу, науковості, гнучкості і прогностичності роботи з педагогічними кадрами, безперервності їх фахового вдосконалення.

Головною метою в роботі методичного кабінету ДНЗ №8 «Дзвіночок» є науково-методичне забезпечення та інформаційний супровід педагогічного процесу, підвищення рівня творчої діяльності педагогічних працівників з метою використання ефективних освітніх та педагогічних технологій в системі особистісно-орієнтованого навчання та створення умов рівного доступу до здобуття якісної освіти.

Пріоритетними напрямками методичної роботи дошкільного навчального закладу №8 «Дзвіночок» упродовж 2016/2017 навчального року були:

--підвищення рівня професійної компетентності педагогічних працівників на основі модернізації організаційних форм та змісту науково-методичної роботи;

--забезпечення науково-методичного супроводу готовності педагогічних працівників до забезпечення змісту Державних стандартів дошкільної освіти;

--опрацювання сучасної законодавчої бази дошкільної освіти;

--формування єдиного виховного простору на основі об’єднання зусиль навчального закладу, сім’ї, громадськості для забезпечення особистісного зростання кожної дитини та максимальної адаптації до соціуму.

Протягом навчального року здійснювався пошук шляху підходу до організації методичної роботи як до цілісної системи підвищення науково-теоретичного та загальнокультурного рівня, психолого-педагогічної підготовки, професійної майстерності вихователів, формування в них потреби до саморозвитку і самоосвіти.

Зміст освітньої роботи з дітьми дошкільного віку відповідав основним вимогам та концептуальним засадам Базового компонента дошкільної освіти України – оволодіння змістом дошкільної освіти впродовж всього періоду дошкільного дитинства, визнання цінності кожної вікової сходинки в особистісному розвитку при повній реалізації дитиною своїх потенційних можливостей. Освітньо-виховний процес у закладі здійснювався згідно програми розвитку дитини дошкільного віку «Українське дошкілля» (авт. кол. Білан О.І, Возна Л.М., Максименко О.Л. та ін.) та програми розвитку дітей старшого дошкільного віку «Впевнений старт» (авт. кол. Андрієтті О.О., Голубович О.П. та ін.)

Колектив дошкільного навчального закладу 2016-2017 навчальному році плідно працював над вирішенням таких завдань:

Продовження роботи по розвитку національно-патріотичних почуттів дошкільників з впровадженням регіонального компоненту;

Запровадження нетрадиційних технік, інноваційних технологій у навчально-виховний процес.

З метою ефективного вирішення цих завдань було сплановано відповідну методичну роботу. Метою методичної роботи ДНЗ №8 «Дзвіночок» було створення таких умов для педагогів, коли вони стають здатними продукувати оригінальні ідеї, розробляти шляхи до їх впровадження, прагнуть до презентації своїх досягнень. Адже успіх педагогічної діяльності сьогодні визначається не тільки й не стільки ступенем професійної підготовки педагога, рівнем знань, скільки бажанням і можливостями поглиблювати теоретичні знання та відшліфовувати практичні вміння, тобто постійно підвищувати рівень професійної компетентності, формувати свою педагогічну позицію.

Методична робота у закладі була спрямована на створення оптимальних умов для навчання, виховання, розвитку дошкільників та побудована згідно з принципами і положеннями нормативних документів про освіту, рекомендаціями міського методичного кабінету .

Протягом 2016-2017 навчального року працювали такі методичні структури: педагогічна рада, семінари, методичне об'єднання вихователів, інструктивно-методичні наради при директору, оперативні методичні наради, взаємовідвідування відкритих занять, конкурс на кращий методичний матеріал, майстер-класи, розробка методичних рекомендацій, співбесіди та консультації з педагогами, участь у фестивалях-конкурсах. Методична робота з педагогічними працівниками реалізовувалася як через традиційні (колективні та індивідуальні), так і нетрадиційні форми її організації.

Традиційними формами методичної роботи у закладі є педрада, метою якої є розвиток та вдосконалення навчально-виховного процесу, підвищення майстерності педагогічних працівників. Педагогічна рада ДНЗ №8 «Дзвіночок» є органом колективного мислення, де обмінюються думками, розв’язують завдання в процесі спільної діяльності. У 2016-2017н.р. було проведено 4 засідання педагогічної ради, на яких розглядались актуальні, цікаві теми:

- 2 вересня 2016р. було проведено педраду «Підсумки літньої оздоровчої кампанії. Підготовка до нового навчального року» ;

- 30 листопада 2016р. - педраду «Сутність і роль регіонального компоненту у морально-патріотичному вихованні дітей дошкільного віку»;

28 лютого 2017р. – педраду «Зміцнення та збереження фізичного та психічного здоров’я дітей – першочергове завдання дошкільного закладу»;

- 1 червня 2017р. – «Підсумки навчально-виховної роботи за 2016-2017 н.р. Підготовка до оздоровчого періоду, нового навчального року».

Засідання педагогічної ради проходили в атмосфері щирості та відвертості, взаємоповаги і принциповості. Ефективність діяльності педагогічної ради залежить від форми й моделі проведення засідань. Саме тому адміністрація закладу завжди використовує неформальні, творчі, інтерактивні форми проведення засідань педагогічної ради.

Для стимулювання методичної творчості, подолання шаблону і трафарету в навчанні і вихованні, розвиток педагогічного мислення педагогів в ДНЗ створена творча група вихователів. До її складу входять кращі педагоги закладу, які уміють генерувати та популяризувати педагогічні ініціативи, перспективний досвід і власні напрацювання. Так, у 2016-2017н.р. творча група координувала науково-методичну, організаційну та практичну діяльність закладу, аналізувала пропозиції щодо вдосконалення освітньо-виховного процесу, розробляла методичні рекомендації щодо впровадження інновацій у систему навчально-виховної роботи , здійснювала підготовку до засідань педагогічної ради. Робота педагогів у творчій групі сприяла збагаченню і розширенню бази фахових знань педагогів та їх кругозору, розвитку практичних умінь педагогів, їх педагогічної творчості та креативності та сприяла створенню організаційно-методичного підґрунтя для вибору педагогами інновацій у відповідності до потреб і можливостей свого напрямку роботи і нахилів вихованців. Впродовж року педагогічними працівниками було виготовлено багато необхідного цікавого та змістовного дидактичного та розвивального матеріалу для роботи з дітьми. Поповнено міні-методкабінети посібниками та педагогічною літературою відповідно до сучасних вимог, переглянуто та поновлено наповнення патріотично-національних куточків, забезпечено наявність дитячих знарядь праці, виготовлено доріжки здоров’я. Силами педагогів виготовлено тематичні папки та дидактично-демонстраційний матеріал для ознайомлення дошкільників із регіональними особливостями нашого краю. Проте, незавершеною залишається робота по створенню дидактично-демонстраційного матеріалу по ознайомленню дошкільників із історичним минулим нашого краю, зокрема, м. Ужгорода ( відповідальний вихователь – Мадяр Л.П.) та по ознайомленню дітей дошкільного віку із музичним мистецтвом Закарпаття ( відповідальні м/к Івасик Л.Ф., Кробинець В.В.), планується також створення дидактично-демонстраційного матеріалу по ознайомленню дошкільників із зображувальним мистецтвом Закарпаття .

На розгляд всіх колективних, індивідуальних, групових форм методичної роботи виносилися питання інформаційно-комунікаційних технологій в навчальній, управлінській роботі, інтерактивних методів навчання, застосування проблемно-пошукових напрямів організації навчальної діяльності вихованців, забезпечення компетентнісного підходу до організації навчально-виховного процесу,діагностики та розвитку особистості учасника навчально-виховного процесу, створення умов для самореалізації та творчих пошуків педагога та дошкільника, досягнення результативності педагогічної діяльності.

Розширенню інформаційного поля педагогів сприяли експрес-інформації, інструктивно-методичні наради, оперативні наради, епізодичні та постійні виставки науково-методичної, навчальної, психолого-педагогічної літератури.

Адміністрацією закладу ведеться постійний контроль за здійсненням систематичного підвищення рівня професійної компетентності педагогічних працівників закладу . Так, у 2016/2017 навчальному році курси підвищення кваліфікації при ЗІППО пройшла педагог: Іїрчак К.В. Досвід свідчить, що атестація відіграє важливу роль у становленні, згуртуванні та вихованні творчого колективу. Під час атестації вивчались професійні якості педагога, його сильні та слабкі сторони, рівень загальної культури, створюються оптимальні умови для вивчення впровадження педагогічного досвіду кращих педагогів закладу.

Для організаційно-методичного супроводу атестації було видано накази № 79 від 12.09.2016р. «Про створення атестаційної комісії» , №78 від 24.09.2016 «Про проведення атестації педагогічних працівників у 2016-2017н.р.», розроблено та затверджено план роботи та графік засідань атестаційної комісії, плани індивідуальної підготовки та здійснення атестації педагогів.

Атестаційною комісією ДНЗ №8 «Дзвіночок » у 2-16-2017 н.р. було атестовано 3 педагоги закладу. За результатами атестації було присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст другої категорії» Мінці Л.В. та Пузяк Т.В., також АК І рівня розглянула та підтвердила клопотання про відповідність раніше присвоєному педагогічному званню «вихователь-методист» Іїрчак К.В.

На належному рівні пройшов колективний перегляд занять у вихователя Мінки Лесі Василівни, яка проходила чергову атестацію, на тему «Подорож до країни Доброти та Справедливості», вихователь Іїрчак Катерина Василівна, що атестувалась на відповідність раніше присвоєному педагогічному званню «вихователь-методист», показала для експертної комісії управління освіти Ужгородської міської ради інтегровану діяльність дітей на тему «Країна чарівних пальчиків», вихователь Пузяк Тетяна Вікторівна організувала та провела інтегроване заняття для дітей молодшого дошкільного віку на тему «Бережіть воду, малята».

Організація методичної роботи з педагогічними кадрами має діагностично-прогностичний характер, базується на глибокому аналізі роботи під час проведення освітньо-виховного процесу. Здійснення моніторингу якості засвоєння програми дітьми четвертого, п’ятого і шостого року життя стало реальним підґрунтям для втілення шляхів реалізації, пріоритетних напрямків роботи ДНЗ. Згідно графіку та розкладу занять було проведено підсумкові контрольні заняття у молодших, середніх та старших групах закладу. За результатами моніторингу за 2016-2017 навчальний рік було обстежено 264 дітейдошкільних груп, виявлено, що 112 (45%) дітей відповідає високому рівню,126 (47%) – достатньому, та 26 (8%) –, низькому, 0 (0%) – критичному рівню, що свідчить в основному про належне виконання вихователями вимог програм «Українське дошкілля» та «Впевнений старт», 14 дітей не було обстежено через їх відсутність та інші причини.

Професійну діяльність музичного керівника Кробинець Василини Василівни було відмічено під час проведення фестивалю «До-ре-мі-фа-солька» в рамках фестивалю «Майся-фест», її вихованці були нагороджені грамотою управління освіти Ужгородської міської ради. Фізінструктором Іванців Іриною Володимирівною вдало було залучено дітей до участі у перетягуванні канату серед дошкільників ДНЗ міста під час родинного відпочинку у парку.

Окремою ланкою методичної роботи є організація взаємодії з родинами вихованців. Педагогами закладу, методистом, практичним психологом постійно планується та проводяться консультації для батьків, надаються інформаційні матеріали на актуальні теми, батьків запрошують до закладу на спільні заходи, регулярно оновлюються батьківські куточки.

Надаються різні консультації для батьків на тему: «Істеричні прояви у поведінці дитини дошкільного віку» (вихователь Гівчак С.В.); «Про захист прав дітей», «Емоційне здоров’я дитини» (практичний психолог Жека Л.І.), «Покарання дитини…мудрість батьківської любові» (вихователь Готра Е.В.), «Економіка для малят» (вихователь Пузяк Т.В.), «Особливості розвитку дітей раннього віку» ( вихователь Вучкан М.М.) та інші.

Проте, педагогам слід вивчати запити батьків, виявляти актуальні теми та готувати інформаційні матеріали саме по цікавих та актуальних для батьків темам.

На загальних заходах батьки мали змогу подивитись свято «День знань», «День дошкільника» - вересень, «Барвиста осінь в гостях у малят» - жовтень, «Миколай святий іде» - грудень, Новорічні ранки – грудень, « Мама і весна» - березень, «Дитсадочку, прощавай» - травень. Цікавими та веселими для малят були проведені розваги «Подарунки святого Миколая», «Чарівна мить Різдва», «Великоднє яєчко», «Веселі старти».

Силами вихователів та дітей організовано тематичні виставки творчих робіт «Золота осінь», «Зима-чарівниця», «Шевченко – наш Кобзар», «Прийшла весна барвиста», фотостенди із життя вихованців закладу.

Цікаво було організовано та проведено тематичні заняття, присвячені Міжнародному дню інваліда та ознайомленню дошкільників з основами правової свідомості. Дошкільнята збагатилися глибокими емоційними переживаннями, в різноманітній спільній активній діяльності засвоїли моральні норми, щирі патріотичні почуття та правові поняття. На згадку було виготовлено стінгазету вихователем Павлич Оксаною Олексіївною. Значна увага була приділена організації та проведенню Тижня безпеки життєдіяльності дітей та Тижня безпеки дорожнього руху. Розширенню знань та уявлень дітей дошкільного віку сприяли тематичні заняття «День захисника Вітчизни», «Т.Г.Шевченко – великий син українського народу» .

Педагогами закладу постійно здійснюється облік дітей школоповинного віку нашого мікрорайону.

Разом із практичним психологом проведено конкурс малюнка «Діти за мир!». Практичним психологом було підготовано та проведено ряд консультацій для педагогів та батьків. Особливо цікавими для батьків були питання готовності дітей до школи, питання покарання дітей та формування у дітей самостійності. Протягом навчального року практичним психологом закладу проводилось індивідуальне вивчення емоційного стану старших дошкільників, психологічна діагностика педагогів «Творчий потенціал педагога» та проводилась діагностика готовності дітей до навчання в школі. За результатами проведення діагностики діти старших дошкільних груп показали наступні загальні рівні підготовки до навчання дітей шостого року життя :

• Високий рівень – 35% (діти володіють достатнім для початку шкільного навчання багажем знань, умінь, навичок, розвиненими психічними процесами );

• Середній рівень – 60% (діти підготовленні до навчання у школі, мають певні знання, але не всіма вміють користуватися);

• Низький рівень – 5% ( вузький кругозір знань).

Адміністрацією закладу ведеться постійний контроль за забезпеченням дотримання правил охорони праці, за веденням документації та складанням звітності. Адміністрація закладу постійно проводила вивчення стану навчально-виховної роботи в групах, роботи щодо забезпечення техніки безпеки; дотримання трудового розпорядку; виконання плану та програм, застосування інновацій.

Аналізуючи методичну діяльність закладу слід відмітити, що педагогічним колективом досягнуто якісних результатів навчання і виховання:

1. Оновлено програмно-методичне забезпечення навчального процесу.

2. Досягнуто підвищення майстерності та творчості педагогів.

3.Забезпечено результативність навчально-виховного процесу.

Незважаючи на послідовну, систематичну роботу, ще є над чим працювати:

- недостатнє використання нетрадиційних, альтернативних технологій і методик, спрямованих на розвиток вихованців;

- недостатньо уваги приділяється використанню інноваційних технологій, потребує покращення розвивальне середовище;

- не у повному обсязі забезпечувалась креативна активність дітей у повсякденному житті (різні види театру, нетрадиційні техніки зображувальної діяльності, художнє розповідання, театралізовані розваги, казкова логоритміка, казки-опери);

- несистематично ведеться робота щодо модернізації та оновлення функціональних можливостей нашого сайту.

Враховуючи підсумки роботи ДНЗ за 2016-2017 навчальний рік, педагогічному колективу необхідно спрямувати свою діяльність у наступному навчальному році на вирішення таких основних завдань:

-підвищення рівня професійної майстерності вихователів з метою забезпечення реалізації Базового компоненту дошкільної освіти;

- продовження роботи по розвитку національно-патріотичних почуттів дошкільників з впровадженням регіонального компоненту;

- запровадження інноваційних технологій у навчально-виховний процес.

Організація навчально-виховного процесу в ДНЗ №8 «Дзвіночок»

Зміст навчально-виховного процесу в закладі визначено Базовим компонентом дошкільної освіти, Концепцією розвитку дошкільного навчального закладу № 8 «Дзвіночок» на 2011–2017 рр., програмою розвитку дитини дошкільного віку «Українське довкілля», програмою розвитку дітей старшого дошкільного віку «Впевнений старт».

Упровадження у практику роботи дошкільного навчального закладу № 8 «Дзвіночок» особистісно орієнованої моделі дошкільної освіти є одним із основних завдань педагогічних працівників. Для реалізації особистісно орієнтованої моделі педагоги дошкільного навчального закладу створюють необхідні умови для розвитку дитини, тобто створюють сприятливий розвивальний простір, у якому дитина активно діє, спілкується, отримує знання, розвиває свої вміння, навички.

У групових приміщеннях дошкільного навчального закладу створено такі осередки:

· природознавчий;

· ігрової діяльності;

· образотворчої діяльності;

· музичний;

· художнього слова;

· народознавства;

· розвивального навчання;

· пошуково-дослідницької діяльності;

· спортивний;

· трудової діяльності;

· відпочинку та усамітнення;

· співпраці з батьками.

З метою кращого засвоєння матеріалу дошкільниками з питання «Національне виховання як частина освітньо - виховного процесу» педагоги закладу проводять заняття з дітьми на базі нашого музею «Світлиця», де зібрані вишивки, вироби народних умільців, символіка, народні костюми, старовинні речі та ін.

Колектив педагогів здійснює різноманітні розробки творчих проектів, програм, залучає педагогів до семінарів, підготовки до педрад, колективних переглядів занять. Силами педагогів зібрано збірку занять на народознавчому матеріалі для використання у роботі на основі нашого етнографічного музею «Світлиця».

Психологічна служба

Організацію роботи психологічного кабінету здійснює психолог Данканич Марія Василівна, спеціаліст вищої категорії, курси підвищення кваліфікації психологів пройшла на базі ЗІППО, свідоцтво ЗІСПК 007824 від 22.11.2013р. Працює згідно плану на рік та місячних планів.

Основні види роботи: просвітницька, психодіагностична, профілактична, консультаційна, корекційно-розвиваюча, прогнозуюча та науково-методична.

В роботі психолога виділено такі види роботи:

• консультаційна (проводиться, як з педагогами, так і батьками);

• корекційно-розвивальна ( з дітьми, які мають труднощі у розвитку комунікативної, пізнавальної, емоційно-вольової і особової сфер,казкотерапія, робота з агресивними, замкненими та сором'язливими дітьми);

• психодіагностична робота та просвіта(лекція на тему « стосунків за методикою «Секрет», обстеження індивідуальних особливостей дітей старшого віку (тривожність, агресивність), діагностика попереднього орієнтування в рівні розвитку готовності до шкільного навчання, діагностика страхів, дослідження готовності до навчання в школі дітей
старшого віку, проективні методики);

• психологічна просвіта (виступи на батьківських зборах: «Психологічна безпека особистості дитини», «Формування у дітей психологічної готовності до навчання у школі»; виступи на семінарах: «Психологічний та соціальний супровід дітей з особливими освітніми
проблемами в умовах інклюзивного навчання», «Психологічний клімат педагогічного колективу»; лекція на тему: «Вимоги, яким має відповідати працівник на посаді помічника вихователя»).

Адміністрація та педагогічні працівники закладу співпрацюють із практичним психологом, роблять замовлення, запити.

В закладі створено психологічний кабінет, де зібрана бібліотека психолого-педагогічної літератури, картотека діагностичних методик, дидактичний матеріал для роботи із дошкільниками.

Психологом ведеться робота з необхідною документацією: журналами щоденного обліку роботи, аналізу занять, корекційно-відновлювальної та розвивальної роботи, журналом консультацій, індивідуальними картками. Вся необхідна документація ведеться згідно нормативів Міністерства освіти і науки України.

Управлінська діяльність у ДНЗ №8 «Дзвіночок»

Система запрограмованої діяльності керівника дошкільного закладу, спрямована на досягнення оптимальних результатів навчання й виховання дітей, відображається у комплексному плануванні навчально-виховного процесу на рік.

При складанні річного плану ми керуємося основними положеннями Державної національної програми «Освіта ХХІ століття», Закону України «Про дошкільну освіту», «Інструкцією про ділову документацію в дошкільних закладах», затвердженою наказом міністра освіти України від 30.01.1998 р. №32 та зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 15.06.1998 р. №378/2818; Інструктивно-методичним листом МОН України «Про планування освітнього процесу в дошкільному навчальному закладі» №1/9-434 від 01.10.2002 р., Методичним листом МОН України №1/9-306 від 06.06.2005 р. «Організація та зміст навчально-виховного процесу в дошкільних навчальних закладах», Інструктивно-методичними матеріалами щодо ведення документації в дошкільному закладі освіти за загальною редакцією К.Л.Крутій та іншими законодавчими актами держави і нормативними документами МОН України з питань навчально-виховної роботи у дошкільних закладах.

Річний план роботи ДНЗ №8 «Дзвіночок» складається на основі глибокого аналізу роботи, зробленої за минулий рік, комплексного вивчення результатів, здобутків, педагогічних знахідок. До річного планування залучаються всі працівники закладу з урахуванням їхньої кваліфікації, творчих здібностей, можливостей, запитів, побажань, зауважень. Щорічно у травні проводиться анкетування педагогічних працівників щодо планування роботи закладу «Аналіз, завдання, перспективи».

Річний план роботи закладу складається за такими розділами:

І. Аналіз навчально-виховної роботи за минулий навчальний рік.

ІІ. Завдання на наступний навчальний рік.

ІІІ. Методична робота з кадрами.

IV. Вивчення стану життєдіяльності дітей.

V. Організаційно-педагогічна робота.

VI. Робота методичного кабінету.

VII. Адміністративно-господарська діяльність.

Згідно з інструкцією про ділову документацію в дошкільних закладах, затвердженою наказом Міністерства освіти України №32 від 30.01.1998 р., до обов’язкової документації вихователів належить план освітньо-виховної роботи. Види і форми планування освітнього процесу в закладі обговорюються та схвалюються педрадою на початку навчального року. Педагоги дошкільного закладу практикують поточну форму планування. Педагогічною радою затверджено перспективний план роботи на місяць з урахуванням основних ліній розвитку і календарний вид за текстовою формою планування за основними режимними моментами першої та другої половини дня, розгорнуту текстову форму планування за основними режимними моментами для вихователів-стажерів та молодих вихователів. При плануванні керуються принципами актуальності, науковості, наступності, перспективності, системності, які забезпечують відповідність змісту планів досягненням психолого-педагогічної науки та позитивного педагогічного досвіду, орієнтацію змісту плану на потреби сьогодення й забезпечення якості розвитку, вихованості та навченості дітей. Принцип цілісності та логічності допомагає вихователям вести планування з урахуванням міжпредметних та інтегративних зв’язків, взаємопроникнення й логічного підпорядкування всіх складових плану.

Впроваджуючи інноваційні технології в практику роботи з дітьми, педагоги проводять тематичні, комплексні, комбіновані, інтегровані, домінантні, тематичні, сюжетні, сюжетно-динамічні, контрольні заняття залежно від розділу програми, обраного напрямку, що забезпечує високу продуктивність діяльності дітей. Організована навчальна діяльність планується в першу та другу половину дня. Розклад занять складено з урахуванням домінантного навантаження на дитину (психічного, фізичного, емоційного), передбачено раціональність чергування видів діяльності, зокрема: розумової, рухової та практичної, місце проведення занять.

Основними функціями управління у ДНЗ є: мотивація, організація діяльності, здійснення керівництва, комунікація, координація, корекція та контроль, аналіз. Внутрішній контроль у нашому закладі – це певна система спостережень та перевірок, які дозволяють установити відповідність рівня навчально-виховного процесу вимогам програм навчання, виховання та розвитку дітей дошкільного віку. Правильно здійснений контроль допомагає творчому зростанню вихователів, дисциплінує їхню роботу, сприяє виявленню й поширенню передового педагогічного досвіду, виявляє недоліки у навчально-виховному процесі та дає змогу педагогам вчасно усунути їх. Аналіз стану навчально-виховної роботи відображається в довідках, наказах.

ІІІ. Збереження і зміцнення здоров’я вихованців та працівників.

Медичне обслуговування вихованців та працівників закладу

організовано відповідно до нормативно правової бази .

В дошкільному закладі обладнаний медичний кабінет та створені необхідні умови для організації медичної та оздоровчої роботи. Медичний кабінет оснащений необхідними меблями та деяким медичним обладнанням (тонометр, фонендоскоп, кварцова лампа, інгалятор «Неболайзер», термометри, наявні необхідні медикаменти та протишокова аптечка . Медичне обслуговування здійснюється медичною сестрою Різак Н.І. ( стаж роботи 31 рік), та дієтсестрою Щерба О.В. робота яких керується чинним законодавством , нормативно - правовими актами органів охорони здоров’я , освіти та науки, положенням про медичний кабінет дошкільного навчального закладу . У своїй роботі медична сестра керується річним та місячним планом роботи, який затверджений керівником закладу та погоджений з відповідною медичною установою. Медсестрою ведеться чіткий контроль за станом здоров’я дітей . Проводяться

Заходи лікувально - профілактичного та оздоровчого характеру, проводиться антропометрія та огляд дітей на коросту і педикульоз. Налагоджений тісний контакт медпрацівників з педагогічним колективом . Здійснюється контроль за організацією рухового режиму дітей, проведенням занять з фізичного виховання та оздоровчо-фізкультурних заходів, за профілактикою інфекційних захворювань. Медсестрою забезпечується контроль за дотриманням режиму дня та навчальних навантажень згідно з віком дітей, відвідуються заняття з фізичної культури, де педагогам надаються корисні поради щодо питань з оздоровлення та зміцнення здоров’я дітей .

В ДНЗ №8 «Дзвіночок» створені належні умови щодо організації харчування дітей. Організація харчування дітей у ДНЗ №8 «Дзвіночок» здійснюється відповідно до Інструкції з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах, затвердженої спільним наказом Міністерством освіти і науки України та Міністерства охорони здоров’я України від 17.04.2006 № 298/227. В ДНЗ організовано чотириразове харчування, їжа на групи видається згідно графіка з дотриманням інтервалу між прийомами їжі . Харчоблок включає : кухню ( цех для варіння), окреме приміщення для зберігання продуктів (овочі, фрукти, сипучі продукти) , окрема частина кухні виділена для миття кухонного посуду. На харчоблоці немає зустрічних потоків сирої і готової продукції. Над плитою встановлено витяжку вентиляцію . Харчоблок забезпечений постійним постачанням холодної і гарячої проточної води . Санітарний одяг для працівників харчоблоку в достатній кількості. Стан харчоблоку та допоміжних приміщень відповідає санітарно-гігієнічним вимогам.

Згідно програми розвитку Ужгородської міської ради придбано в 2016 р. електричний котел (60л) та жарочну шафу .

Кухня обладнана електроплитою , електросковородою , електром’ясорубкою, картоплечисткою, столами для обробки продуктів харчування, шафами . На харчоблоці є побутовий холодильник, в якому зберігаються продукти згідно меню та добові проби. В наявності посуд різного розміру і призначення ( каструлі , сковороди, казани, відра, ополонки ) терези гастрономічні, набір дощок, маркованих відповідно до призначення . На харчоблоці вивішено інструкції щодо правил миття кухонного посуду, інвентарю та обладнання. Продукти харчування і продовольча сировина зберігається у спеціально обладнаній коморі, в якій є 4 побутових холодильники та морозильна камера (300л), овочесховищі, де забезпечено дотримання санітарних норм і правил , у тому числі умови товарного сусідства , температурний режим . Відомості про якість продуктів, що швидко псуються, у тому числі молока та творогу , реєструються дієтсестрою у «Журналі бракеражу сирих продуктів»

На виконання рішення виконавчого комітету Ужгородської міської ради встановлено таку грошову норму:

- для вихованців дошкільних груп 22грн.00коп.(40% за бюджетні кошти , 60%(13,20 грн.) за кошти батьків ).

на виконання рішення I сесії VII скликання Ужгородської міської ради 23.12.2015р. №47 «Про Програму підтримки дітей учасників антитерористичної операції і дітей з сімей, переміщених з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції у навчальних закладах міста на 2016 рік», наказу Управління освіти Ужгородської міської ради №336 від 30.12.2015 р., №7 від 11.01.2016 р. від сплати за харчування згідно поданих батьками заяв 13дітей дошкільних груп;

- звільнено на 50% від сплати за харчування згідно поданих батьками заяв 28 дітей дошкільних груп з багатодітних сімей .

- звільнено на 100% від сплати за харчування згідно поданих батьками заяв 8 дітей дошкільних груп з малозабезпечених сімей .

Загальна кількість цих дітей складає:

учасників АТО,переселенці – 15 , малозабезпечені – 8 , багатодітних – 28 . Ці діти перебувають під постійною увагою адміністрації закладу .

IV. Матеріально-технічна база дошкільного навчального закладу

ДНЗ № 8 «Дзвіночок» розміщений в одній будівлі. Будівля перебуває у належному стані та відповідає санітарно-гігієнічним нормам. Щороку проводиться поточний ремонт усіх приміщень, промивання системи опалення, ревізія вентиляційних та каналізаційних систем. Встановлено лічильники електричної енергії, холодної води, водонагрівачі. У навчальному закладі наявні: 11 групових приміщень, 4 спальні приміщення, фізкультурна та музична зали, кабінети завідувачки, завгоспа, психолога, методичний та медичний кабінети, пральня, харчоблок. Усі приміщення відповідають санітарно-гігієнічним нормам та оснащені необхідним обладнанням. Площа земельної ділянки – 1,1 га. Вся територія дошкільного закладу поділена на ігрові майданчики (для кожної групи). На майданчиках установлене обладнання відповідно до вікових особливостей дітей, пісочниці, гірки, бесідки, стан яких – відмінний.

Фізкультурний майданчик закладу обладнаний щитами для баскетболу та потрапляння в ціль, біговою доріжкою, ямою для стрибків у довжину, шведськими драбинками, гойдалкою. На території закладу є куточок лісу, квітники, на яких висаджені багаторічні квіти: тюльпани, нарциси, півонії, троянди; щовесни висіваються однорічні квіти. Територія прикрашена альпійськими гірками. Для виконання завдань розумового, екологічного, трудового, профорієнтаційного розвитку дошкільнят виділено місце під городи.

Опалення водяне, у задовільному стані. Подається тепло у приміщення від модуля ЗОШ №15. Температурний режим, освітлення у групових кімнатах відповідають нормам.

ДНЗ №8 «Дзвіночок» повністю забезпечений м'яким та твердим інвентарем, в усіх групах є 2 комплекти дитячих рушників, достатня кількість постільної білизни. Потребує заміна матраців , подушок, ковдр .

Адміністрацією дошкільного закладу здійснюються заходи щодо зміцнення матеріально-технічної бази. Навчальні та адміністративні приміщення мають привабливий естетичний вигляд.

В ігрових та спальних кімнатах проведено ремонт, придбано три комплекти меблів, триярусні ліжка у сімох групах, замінено всі вікна, частково проведено ремонт внутрішньої системи опалення, та замінено трубопровід холодного водопостачання. Заклад забезпечений проточною холодною водою цілодобово, а також гарячим водопостачанням через електробойлери. Частково відремонтовано дах.

У закладі є необхідна кількість інвентарю, який промаркований та використовується за призначенням, постійно поповнюється, оновлюється.

Щороку проводяться заходи щодо організації роботи з охорони праці, збереження життя, здоров'я дітей і працівників, профілактики дитячого та дорослого травматизму.

Забезпечено проведення первинного, періодичного та інших видів інструктажу з техніки безпеки відповідно до ГОСТ 12.04.1979 р. Не допускаються до роботи люди, які не пройшли навчання, інструктаж і перевірку знань з охорони праці. Усі працівники дошкільного закладу ознайомлені з посадовими інструкціями та інструкціями з охорони праці, затвердженими завідувачкою і погодженими з профкомом, дотримуються Інструкції з охорони життя та здоров’я дітей.

У ДНЗ №8 «Дзвіночок» є протипожежний інвентар: пожежний щит, вогнегасники, створена комісія з протипожежної безпеки. Регулярно проводяться інструктажі з протипожежної безпеки. На видному місці розміщено план евакуації на випадок пожежі.

У дитячому садку на достатньому рівні ведеться документація, виконання заходів з охорони праці, безпеки життєдіяльності, створення безпечних умов навчання й виховання дітей дошкільного віку адміністрацією, педагогічними працівниками та техперсоналом, який бере участь у навчально-виховному процесі. Травматичних та нещасних випадків за останні роки роботи дошкільного закладу не було.

Організовано проводяться медичні огляди працівників: первинний (при прийманні на роботу) і періодичні (двічі на рік).

Систематично ведеться облік майна, списання проводиться згідно з чинним законодавством.

Навчально-матеріальне забезпечення відповідає Закону України «Про дошкільну освіту», Закону України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», затвердженого наказом МОН від 11.09.02 №509, «Типовому переліку обов'язкового обладнання навчально-наочних посібників та іграшок у дошкільних навчальних закладах», СанПіН №3231-85 «Влаштування та утримання дитячих дошкільних закладів».

У групових приміщеннях створені необхідні умови для якісної організації життєдіяльності дітей. Групи естетично оформлені, затишні, оснащені меблями відповідно до віку дітей, відповідають гігієнічним та санітарним вимогам. Предметно-ігрове середовище сприяє всебічному розвитку вихованців та відповідає вимогам програми. Ігрові зони обладнані в достатній кількості навчальним та ігровим матеріалом.

Адміністрацією та педагогічним колективом ДНЗ № 8 «Дзвіночок» створені належні умови для всебічного повноцінного розвитку, комфортного перебування дітей у дошкільному закладі. Оформлення групових приміщень, кабінетів, залів є педагогічно доцільним, відповідає естетичним та педагогічним вимогам. При організації та облаштуванні життєвого простору у групових приміщеннях урахована його величезна значущість для становлення особистості.

Підбір ігор та іграшок у різних вікових групах відповідає «Типовому переліку», рекомендованому Міністерством освіти і науки України. Навчально-виховний процес у групах ДНЗ забезпечений необхідним педагогічним обладнанням і дидактичним матеріалом відповідно до вимог програм «Я у Світі», «Впевнений старт». У кожній віковій групі створено міні-методичний кабінет, де накопичено і систематизовано весь дидактичний, наочний матеріал для організації навчально-виховного процесу з дітьми відповідного віку. Інформація про зміст міні-методичних кабінетів відображена у спеціальних паспортах, де вказано наявність відповідної методичної літератури, художньої дитячої літератури, дидактичних ігор, демонстраційного і роздавального матеріалів. У кожній віковій групі розроблені картотеки дидактичних ігор по всіх розділах програми, картотеки рухливих ігор. У кожній групі дошкільного закладу використовують технічні засоби навчання: магнітофон, аудіозаписи тощо. У закладі наявні також телевізор та DVD-програвач.

У музичній залі представлені сучасні технічні засоби навчання: музичний центр, магнітофон, мікрофони, у тому числі й нетрадиційні дитячі музичні інструменти. Для задоволення потреб художньо-естетичного нахилу є різні види театру: ляльковий, пальчиковий, тіньовий, настільний.

У ДНЗ №8 «Дзвіночок» функціонує спортивна зала, яка обладнана

необхідним спортивним інвентарем відповідно до вимог Базової програми розвитку дошкільників «Я у Світі»: шведською стінкою, матами, обручами, лавами, ребристими дошками, дугами, м’ячами, мішечками з піском для метання, кеглями, кільцеметами та матеріалом для нетрадиційних видів оздоровлення дошкільників. У закладі наявні медичний блок

Протягом 2016-2017 р. за виділені кошти від міської ради та інших

джерел фінансування було закуплено :

2016 рік

1.канцелярське приладдя - 2,754,24

2.офісний папір - 2,756,16

3.миючі засоби- 5,007,94

4.пральний порошок - 2,215,00

5.рідина для посуду - 768,00

6.госп.товари в асортименті - 5,259,00

7.посуд - 1,143,00

8.фарби - 1,386,00

9.постільна білизна - 2,964,60

10.постільна білизна - 4,411,20

11.рушники дитячі- 1,215,00

12.гардини - 6,500,00

13.медикаменти - 1,017,61

Всього - 37,397,75

2017 рік

1.Екран - 1,500,00

2.Персональний комп’ютер - 15,354,80

3.Проектор - 11,180,70

Всього - 28,035,50

Крім того , були виділені бюджетні кошти в 2016 р. для поточного ремонту коридорних приміщень на загальну суму 44513,00 грн . та ремонту обладнання на харчоблоці на загальну суму 8881,00 грн.

На даний час управлінням освіти Ужгородської міської ради перераховані кошти в сумі 25 тисяч грн. на закупівлю 82,25 кв.м. ламінату в музичну залу .

Адміністрацією закладу приділяється достатньо уваги естетичному

вигляду ДНЗ Коридори закладу оформлені інформаційними стендами, квітами, фотографіями . Подвір’я закладу доглядається обслуговуючим персоналом . На квітниках щороку висаджуються квіти , які протягом літа доглядаються , своєчасно обрізуються дерева та кущі . Навесні на кожному майданчику розбиваються клумби, де діти разом з батьками висаджують квіти . Загалом територія закладу має задовільний стан , який підтримується обслуговуючим персоналом , але наразі ми бачимо , що необхідно провести більш плідну роботу по благоустрою території закладу.

Висловлюю вдячність всьому колективу за порозуміння, підтримку і допомогу . Багато з них нехтуючи своїми власними інтересами віддаються нашій спільній справі вихованню та навчанню справжнього громадянина нашої рідної України.

Дякую батькам та меценатам за порозуміння, підтримку і допомогу . Хай мир і злагода планує у Ваших родинах .

Завідувач ДНЗ №8

Дякую за увагу!

Переглядів: 1465 | Додав: lavina | Рейтинг: 5.0/1
Всього коментарів: 0
Имя *:
Email *:
Код *: